ประชาสัมพันธ์ งานสนับสนุนวิชาการนักศึกษา ม.อ.สุราษฎร์ฯ คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ เวทีสหกิจภาคใต้ตอนล่าง

พร้อมคว้าตั๋วเป็นตัวแทนเครือข่ายฯ ร่วมประกวดเวทีสหกิจศึกษาระดับชาติ