ประชาสัมพันธ์นักศึกษา ม.อ.สุราษฎร์ฯ คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ เวทีสหกิจภาคใต้ตอนล่าง