ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่

31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000 สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

โทร.0-7727-8858-9


W: http://www.surat.psu.ac.th/